Maskinentreprenörer med egna lösningar
Deras far körde timmer och hade egentligen bara ett råd att ge sina barn: håll er borta från åkeribranschen. Den var tung och osäker på den tiden och inget att satsa på, tyckte han. Med följden att både hans söner och dottern i dag arbetar inom åkeribranschen på olika sätt. Sönerna Lennart och Torgny Henriksson driver tillsammans Henrikssons Transporter.
Äpplena föll alltså inte långt från trädet trots allt, men med facit i hand tycker både Lennart och Torgny att de valde rätt. De har drivit sitt företag i nuvarande form sedan 1988 och har genom att vara flexibla och ha en maskinpark av multifunktionella lastare och grävmaskiner lyckats bra inom maskinentreprenaden.
- Det har hänt mycket både i vårt företag och i branschen i stort på de här tjugo åren, vi har försökt anpassa oss efterhand och lyckats få uppdrag inom olika områden, säger Lennart.
Idag finns två lastmaskiner/grävlastare och en 2-axlad lastväxlare i maskinparken och de används för vitt skilda ändamål. Tack vare en listig lösning där grävlastaren både fungerar som hjullastare och grävlastare kan den användas för både markjobb, lastning, grävarbeten i olika sammanhang och snöröjning.
Till lastväxlaren finns högtrycksug, kranflak samt fyra lastbärare, 9-23 m³. Högtryckssugen är av egen utveckling och monterad på lastväxlarram för att medge snabbt byte av lastbärare. Högtryckssugen har en arbetsbredd/högtyrcksspolning på 2,5 m samt spolhandtag med slangvinda.

Uppdragsgivare är bl.a. LKAB, SSAB, LÅ Kommun samt markentreprenad- och fastighetsbolag. Utöver Lennart och Torgny arbetar ytterligare fyra chaufförer i olika omfattning på Henrikssons Transporter och maskinerna kan utnyttjas effektivt i olika uppdrag.
- Nu på vintern handlar det mest om snöröjning i olika fastighetsbolags bostadsområden och allmän vinterväghållning, berättar Torgny.

Henrikssons Transporter är också ett av 400 fristående företag som ingår i BDX-nätverket, där olika tjänster inom maskin- och transportsektorn fördelas inom medlemsföretagen.
Vad framtiden har i sitt sköte är svårt att sia om, men Lennart och Torgny har vana vid att anpassa sig efter behoven.
- Det är svårt att bedöma vad som händer de närmsta åren, men vi har just skaffat en ny bra lastbil och det känns spännande att försöka utveckla företaget, avslutar Lennart.


Henrikssons Transporter

Bransch:
Maskinentreprenad

Telefon: 0705-89 05 65
Fax: 0920-870 94


Email:
henrikssonstrp@bredband.net

Adress:
Henrikssons Transporter
Klintvägen 209A
97332 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN